Print Bookmark

Notes


Matches 1 to 50 of 400

      1 2 3 4 5 ... Next»

 #   Notes   Linked to 
1 "Karen bodde i 1900 i Karensstua, Osen, og ho dreiv med sildgarnb²ting. Ho vart kalt Tron-Karen" Kilde Bj²rn²rfolket, bind 1, Osen, side 279. Forfatter: Sigurd Brattgjerd. Tronsdatter, Karen (I158)
 
2 02.D.0A.5

http://www.afjord.kirkene.net/index.phtml?pid=257

Fyll inn søkerfeltene 
Johansen, Peter Birger (I1277)
 
3 1653 Melhus Gard 28, Romuld,  Family F285
 
4 1867 Bø i Vesterålen. Kretsnr 4, Bustadnr: 3, Bustad: Fjervold, Gårdsnr: 43

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=16&filnamn=f71867&gardpostnr=191&personpostnr=1347&merk=1347#ovre 
Mortensen, Kristian (I820)
 
5 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Aronsen, Sofie Stjern (I713)
 
6 Alder oppgitt til 54 på han og 43 på henne.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16249&idx_id=16249&uid=ny&idx_side=-181
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070917620326.jpg
 
Family F283
 
7 Anders Ingvaldsen var bruker på Andrå i Ytre Rendal. I 1642 ga Anders i "holding og tage" 1 daler og 1 ort. Skylda var nå forhøyet til 2 1/2 hud mot 1 1/2 hud i 1627-28. I 1652 blir garden delt med Anders Ingvaldsen som bruker av Søndre Andrå og Roland Andersen som bruker av Nordre Andrå. Anders bruker garden sammen med svigerfaren Ole Jonsen fram til 1661, da Anders blir enebruker. Han bruker garden til 8/2 1687 da sønnen Sevat Andersen fikk bygselbrev av Werenskiold.  Family F339
 
8 Andreas var gêardbruker pêa S²rmelan 1841-1851 og familien er omtalt der. Familien flyttet til Beingêard, Flatanger i 1864 (Flatangerb. s 467) Ingebrigtsen, Andreas (I191)
 
9 Andreas var landpostbud i tillegg til å drive gården. Han fikk Kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste. Kristiansen, Andreas Stjern (I178)
 
10 Anna hadde tjent borte fra gården, men 18 år
gammel flyttet hun hjemme etter at hun hadde
pådratt seg tæring. Dette medførte at flere
av hennes søsken ble smittet og døde. Av hele
søskenflokken døde 5 av 11 
Antonsdatter, Anna Berntine Forfot (I1032)
 
11 Aud Marion Røen, Opphaug, 14.6.2006 19:37 (3)
Esten Johnsen bor på øya Tarva i Bjugn i 1865. I Leif Wahls gårdshistorie finner jeg disse opplysningene:
Esten Johnsen, født 1814 i Melhus, kom til Tarven i januar 1857. Da han kom var han gift med Karen Larsd. Esten ble enkemann i 1864. 2 barn ble født pø Tarva: Ana Johanna i 1857 Ole i 1860
Esten ble gift 2. gang med enken Marta Jensd. f 1812, i Stadsbygd. I 1867 flyttet familien til Tøndel (i Bjugn). 
Jonsen, Esten (I177)
 
12 Avskrift: "Jens Joensens pigebarn i ......kopper"

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2330&idx_id=2330&uid=ny&idx_side=-72

Det er ogsêa nevnt et d²dt pikebarn etter en Jens Joensen 7. des 1755. Kilde 2

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2330&idx_id=2330&uid=ny&idx_side=-73 
Jensdatter, Jonetta (I78)
 
13 Avskrift: "Jens Joensens pigebarn i ......kopper"

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2330&idx_id=2330&uid=ny&idx_side=-72

Det er ogsêa nevnt et d²dt pikebarn etter en Jens Joensen 7. des 1755. Kilde 2

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2330&idx_id=2330&uid=ny&idx_side=-73 
Jensdatter, Jonetta (I1031)
 
14 Bak navnene til foreldrene tre tall nevnt, 44 bak hver av foreldrene, og 1862 imellom. Antar at dette kan være alderen, og årstallet de ble gift.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2495&idx_id=2495&uid=ny&idx_side=-57
 
Larsdatter, Marie Finnvolden (I262)
 
15 Berger (Birgi) er den første sikre bruker man finner på Øvergård Koppang i Stro-Elvdal. Han er oppført som representant for Koppang-gårdene i fogderiets manntallsregister i norske lensregnskaper og jorsbøker for 1646. Han er antakelig en sønn av Ole Koppang, som står som representant for Koppang i de samme jordebøker 1632 (regnskapene finnes i København). Berger hadde 2 sønner, Ole og Tollef. Han deler sin gård mellom disse, så de får 3 skinn hver. Ole Bergersen får hovedbølet, og Tollef de 3 andre skinn, som rimligvis da blir utbygget til egen gård (Nystumoen), antagelig omkring 1660. Ole er da 36 år gammel og Tollef 26. Delingen er i alle fall fullført før 1664.  Family F349
 
16 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F358
 
17 Bj. f. Osen 2, side 489. 5 barn êa tilf²ye. Larsdatter, Gjertrud (I243)
 
18 Bj.f. Osen 2, side 59. 4 barn êa tilf²ye. Svendsen, Jakob (I231)
 
19 Bj²rn²rfolket Roan 2 side 467. 6 barn êa tilf²ye. Svendsdatter, Marit (I230)
 
20 Ble hjemmedøpt samme dag hun ble født. Kirkelig velsignelse 24 juni.

Faddere: Kristian M. Momyr, Melker K. Momyr, Dortea S. Momyr.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15723&idx_id=15723&uid=ny&idx_side=-92
 
Kristiansdatter, Marine Stjern (I714)
 
21 Bodde f²rst pêa Finset, senere pêa M²rreaunet. I 1824 flyttet de til Hitra, og i 1834 kom Peder til Sve. Kona Malene d²de antagelig pêa Hitra for hun er ikke nevnt i Osen. Siri (Sigrid) var gêardskone pêa Sve denne tiden. Ericsen, Peder Vingen (I180)
 
22 Bodde i 1875 pêa Hopstad Tronsdatter, Peternella Jonetta (I155)
 
23 Bodde i Arnevik hvor de nevnes Johansen, Holger (I577)
 
24 Bodde i Børmarken når hun døde Persdatter, Ingeborg Rømmen (I673)
 
25 Bodde i êAkvika ved Vingsand rundt 1850 Olsen, Tron Henrik (I149)
 
26 Bodde i Sør Vingan, senere Tomasvika Johnsen, Martin (I144)
 
27 Bosatt på Øian ved død Jensen, Hans Staven (I663)
 
28 Bosted Hvalvik Family F92
 
29 Bosted: Salthammervika, Høvik i Osen Sørensdatter, Bere(i)t Sophie (I199)
 
30 Bosted: Øvre Ratvik, Åfjord Kilde: Åfjord historie, bind 2, side 9 Sørensen, Sivert Christian (I200)
 
31 Brant inne på Sve-stranda i 1876 Pedersdatter, Siri Marie (I184)
 
32 Brudgommen nevnt som gårdmann fra Forfot. Hans fødested Oldernes. Forlovere er Inderst Jens Eriksen Haa.... og Inderst Johan Olsen Haarstad.  Family F80
 
33 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F352
 
34 Brynild Oudensen var ved en avtale av 1652 antatt som arving av svogeren Jon Eriksen Søstu Lomnes som var gift med hans søster, og som ikke hadde barn. Da hans svoger flyttet til Kværnes, overtok Brynild Nedre Illvål og var bruker der til 1693. Family F341
 
35 De bodde på By, men er i 1875 på Naustan Jensen, Lars (I547)
 
36 Den første bruker av Søndre Andrå i Ytre Rendal etter delingen i 1652 er Ole Jonsen. Han nevnes som bruker første gang i 1645. Han eide selv 1 hud i garden, men fra 1652 er Peder Negård, Storelvdal, blitt eier av 8 skinn av dette. Ole hadde visstnok ingen sønner og fra 1655 bruker han garden sammen med svigersønnen Anders Ingvaldsen fra Øvre Sjøli som var gift med hans datter Ragnhild. I 1657 hadde de denne besetning: Anders: 1 hest, 11 kyr, 5 sauer, 6 geiter, 1 gris. Ole: 1 hest, 6 kyr, 3 sauer, 0 geiter, 1 gris. Ole nevnes siste gang i 1661 og er antagelig død dette året. Hans hustru er ukjent. Family F354
 
37 Denne opplysningen kan være feil og blandet sammen med Tellas søster som var gift med Johan Leonard Larssen. De var bosatt i Ratvika. Han arbeidet også som murer. Det skal visstnok også finnes en person til som ble kalt Johan "murar", men han var bosatt i Åfjord og kan ha vært gift med Tella. Johnsdatter, Tella Margrete (I145)
 
38 Det er nevnt en Karl Johansen fra Tørhaug som forlover
til (I9) Josefine Kristine i 1919. Hun er Karls yngste søster. 
Johansen, Karl Margido (I128)
 
39 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F22
 
40 Det er nevnt tre barn av Jens Joensen død:
1. Pikebarn - 15 sep 1755 - http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2330&idx_id=2330&uid=ny&idx_side=-72
2. Pikebarn - 7. des 1755 - http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2330&idx_id=2330&uid=ny&idx_side=-73
3. Barn - 10 nov 1763 - http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16325&idx_id=16325&uid=ny&idx_side=-4

 
Family F370
 
41 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F356
 
42 DIS Gravminner ID 1073188. Er dette henne? Herland, Gudrun (I1127)
 
43 DIS-ID: 2976449
Felt HOO, Rad 5, Gnr 23 
Stien, Aksel Birger (I125)
 
44 Diverse å merke seg om denne familie:

Det foreligger forskjellige etternavn brukt på barna nevnt
i ulike oppføringer i kirkebøkene. Før Stjern ble familienavn
Kristiansen/dtr brukt. Enkelte oppføringer finnes også navnet
Johansen/dtr.

1. Ved barn 1 fødsel er far nevnt uten navnet Johan 
Family F79
 
45 Druknet ved å falle i en brønn Andreasen, Olaus (I624)
 
46 D²d etter 18 uker. Markusdatter, Anne Elisabet (I215)
 
47 D²de av hjertefeil

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6534&idx_id=6534&uid=ny&idx_side=-249
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070419630677.jpg 
H²nstad, Valborg St²rkersdatter (I13)
 
48 D²de av kopper Larsdatter, Maria (I651)
 
49 D²de av spedalskhet Andreasen, Johan Kristian (I608)
 
50 D²de da han fikk ei murpipe over seg.
Kilde: êAfjord og J²ssund Gêardshistorie, bind 2, side 98. Hans K. Hansen. 
Eliassen, Andreas (I310)
 

      1 2 3 4 5 ... Next»This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, Copyright © 2001-2008, created by Darrin Lythgoe, Sandy, Utah. All rights reserved.